Lexicon Ingrediënten: Peen

Peen is een ander woord voor wortel. Er zijn verschillende soorten:

Bospeen of waspeen
Nantes
Winterpeen
Parijse broei (ronde peen)

Zie ook: wortel

Peen