Lexicon Ingrediënten: Zuiveringszout

Natriumbicarbonaat (NaHCO3), ook wel zuiveringszout, baksoda, E500, wordt gebruikt als rijsmiddel in deeg en beslag. Het reageert op zuren (bijvoorbeeld kefir, karnemelk, azijn of citroensap) en  produceert dan koolzuurgas, dat het deeg doet rijzen.  

Zie ook: zwart zoutcolorozozoutzout

Engelse term: baking soda, sodium bicarbonate
Franse term: bicarbonate de sodium
Duitse term: Speisesoda, Backsoda, Backnatron, Speisenatron

Zuiveringszout