Onze kip: een kwaliteitsverhaal

Dierenwelzijn
Nederland wordt wereldwijd beschouwd als koploper in het verbeteren en verfijnen van dierenwelzijn. Dit geldt ook voor de pluimveesector, waar alle schakels in de supply chain hun uiterste best doen om aan deze verbetering bij te dragen. Samenwerking speelt hierin een beslissende rol. (*)

 • Voor meerdanvlees.nl betekent dit nauwe samenwerking de twee downstream schakels, onze poelier (**) en diens leverancier(*).
 • Voor de leverancier zelf betekent het controle over de prestaties van de veehouderijen waarmee zaken wordt gedaan.
 • Upstream gaat onze energie vooral zitten in het juist verpakken en snel leveren van de producten. Ook dit heeft impact op dierenwelzijn: verspilling leidt immers tot een nutteloze verhoging van de productie. 

Vrijwel 0% antibiotica
Onze toeleveringsbedrijven houden er een strikte antibioticapolicy op na om de gezondheid van dier en consument maximaal te waarborgen. De overgrote meerderheid van de kip die wij verkopen wordt inmiddels geproduceerd zonder gebruik van anitbiotica. In enkele gevallen is dit proces nog niet helemaal afgerond maar zijn al wel significante stappen ondernomen:

 • Het gebruik van anitbiotica wordt beperkt tot het absolute minimum.
 • Onze toeleveranciers gebruiken nooit anitibiotica waarvan de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties) heeft verklaard dat zij van belang zijn voor de mens, zoals bijvoorbeeld cephalosporines and fluoroquinolones.
 • Antibiotica worden alleen toegediend op voorschrift van een dierenarts.
 • Onze toeleveranciers nemen deel aan het Innovatienetwerk van het Minsiterie van Economische Zaken, een platform voor de verdere structurering van anitibioticabeleid binnen de pluimveesector (www.innovatienetwerk.org).

Onze kippen dragen minimaal het Beter Leven 1 Ster-keurmerk
Al onze kipproducten zijn minimaal conform aan het 1-ster "Beter Leven"-keurmerk. Producten die vallen onder dit keurmerk voldoen aan een aantal strenge eisen:

 • Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij.
 • Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt.

Hieronder lees je wat de criteria zijn voor vleeskuikens met 1 ster Beter Leven.

 • Ruimte: In de gangbare vleeskuikenhouderij leven de kippen gemiddeld met 18 dieren per m2. Onder Beter Leven 1 ster zijn dat maximaal 12 dieren per m2. Daarnaast hebben de dieren een overdekte uitloop tot hun beschikking.

 • Langzaam groeiend ras: in de gangbare vleeskuikenhouderij zijn de dieren zo gefokt, dat ze zo snel mogelijk, zoveel mogelijk groeien en in gewicht toenemen. De beruchte ‘plofkip’. Die snelle groei zorgt voor veel fysieke en gezondheidsproblemen. Onder het Beter Leven keurmerk zijn alleen langzamer groeiende rassen toegestaan. Download hier de PDF Factsheet waarin de eisen aan dit keurmerk uiteen worden gezet: 

https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/2019/201904_Factsheet_BLk_vleeskuikens_update_DEF.pdf


Ook transport speelt een rol
Niet alleen de chaufeurs, ook de mensen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van de dieren voor transport, worden in het proces geïntegeerd. Door opleiding, bijscholing, constant overleg en strenge controle wordt over het dierenwelzijn gewaakt. Van kuiken tot consumptie.

(*) https://www.2sistersstorteboom.com/dierenwelzijn
(
**) https://www.versweb.nl